nykab-bild-4 Vi stödjer flera lokala idrotts-föreningars ungdoms-verksamheter samt flera olika organisationers arbete med att motverka mobbning och drog- missbruk bland unga.

Engagemang/Sponsring

 

Vi stöder flera lokala idrottsföreningar ungdomsverksamhet.

Många barn och ungdomar far illa i dagens samhälle på grund av mobbing och drogmissbruk. Vi stöder därför olika organisationers arbete med att motverka dessa problem i skolor och på arbetsplatser.